Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zaproszenie na konferencję podsumowującą program

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza samorządy, organizacje ekologiczne, trenerów edukacji ekologicznej, nauczycieli, osoby zainteresowane problemami środowiska na konferencję podsumowującej program, która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2022r.. w Ośrodku Agrofarma w Gołaszewie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obecność należy potwierdzić poprzez przesłanie do dnia 19.04.2022r.podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres ekoedu@interia.eu lub Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Komunalna 4; 87-800 Włocławek

UWAGA: Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane wg ich kolejności, aż do wyczerpania miejsc, których liczba jest ograniczona.

Do pobrania – zgłoszenie

Program konferencji:

 

26.04.2022 wtorek
10.30-11.00Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10.00-11.30Przedstawienie gości, prezentacja projektu
11.30-12.00

 

Edukacja i świadomość – dr Maria Palińska, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawska Szkoła Wyższa
12.00-12.30

 

Uregulowania prawne dotyczące powietrza, klimatu i różnorodności biologicznej – adwokat Leszek Budkiewicz
12.30-13.00Działania w województwie mazowieckim – realizator lokalny Iwona Marczak
13.00-13.30Działania w województwie podkarpackim – realizator lokalny Janusz Wepsięć,
13.30-14.00

 

Dobre praktyki w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży – Łukasz Tokarczyk, LOP Zarząd Główny
14.00-15.00Przerwa obiadowa
15.00-15.30Działania w województwie zachodniopomorskim – realizator lokalny – Marian Rutkowski
15.30-16.30Moje miejsce na Ziemi – warsztat – Renata Rutkowska
16.30-17.30Bioróżnorodność – warsztat – Dawid Kilon
18.00Kolacja
27.04.2022 środa
8.30-9.30śniadanie
9.30-10.00

 

Dobre praktyki w edukacji ekologicznej dorosłych – Beata Antoszewska – LOP   Kielce
10.00-10.30

 

Edukacja w terenie – dr Przemysław Płoskonka, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
10.30-11.00

 

Działania w województwie kujawsko-pomorskim – Joanna Fydryszewska, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
11.00-11.30Przerwa kawowa
11.30-12.00Wpływ codziennych zachowań na stan środowiska – Renata Rutkowska
12.00-12.30Podsumowanie Konkursu na Zielone miejsce – Joanna Fydryszewska
12.30-13.30Dyskusja, podsumowanie konferencji
13.30Obiad