Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bądź kolorowy- segreguj

Przykład zajęć praktycznych dotyczących gospodarki odpadami.