Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Aktualności

Kontakt

Nasz Zespół dr Maria Palińska – Dyrektor Biura, w WCEE działa od 1997 roku,  pełniła funkcję sekretarza Zarządu do 2000 roku,  a od 2000 roku pełni funkcję skarbnika do chwili obecnej. Jest prezesem Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku, członkiem Włocławskiego...

czytaj dalej
Dziś działam. Jutro zyskam nie tylko ja ale i środowisko

Dziś działam. Jutro zyskam nie tylko ja ale i środowisko

Głównym celem projektu jest wzmocnienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności i promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zasad postępowania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. Upowszechnianie wiedzy na temat utraty różnorodności...

czytaj dalej