Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dr Anna Batorczak – biolog, ekolog

Dr Anna Batorczak – biolog, ekolog. Obroniła pracą doktorską na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na temat stanu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem i prowadzi przedmiot „Edukacja ekologiczna w Polsce i na świecie. Treści, formy, organizacje” dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Od 2019 r koordynuje otwarcie nowego kierunku studiów II stopnia w języku angielskim Sustainable Developemt.

Przez wiele lat koordynowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty odnoszące się do różnych aspektów edukacji dla zrównoważonego rozwoju takich jak: edukacja na obszarach chronionych, edukacja osób niepełnosprawnych, szkoła jako placówka zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie multimediów. Jest wykładowcą na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz Uniwersytecie Dzieci. Autorka licznych scenariuszy zajęć i opracowań edukacyjnych. Członek zespołu ‘Uniwersytet Warszawski dla klimatu” oraz aktywny członek Copernicus Alliance – europejskiej sieci uniwersytetów dla zrównoważonego rozwoju.