Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dr Witold Lenart

Dr Witold Lenart, ur. 1945

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, klimatolog, sozolog (specjalista ochrony środowiska).

Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem UW, a także Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie k.Płocka. (do końca 2014 roku)

Obecnie m.in. członek Komisji ds. OOS przy Ministrze OŚ, Prezes Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych, Członek towarzystw naukowych i stowarzyszeń ekologicznych.

Autor i współautor około 150 publikacji i ekspertyz. Rzeczoznawca i biegły w dziedzinach związanych z ochroną środowiska.

W zakresie edukacji ekologicznej uczestnik, autor, współautor, wykładowca i koordynator kilkudziesięciu projektów, w tym szkoleń, konferencji, wydawnictw, konkursów oraz filmów i programów telewizyjnych i radiowych w tym dotyczących ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Uczestnik wypraw polarnych i na obszary suche. Krajoznawca mazowiecki i nadwiślański.