Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spacer z edukacją ekologiczną. Zbiórka: SP w Pieszczu

Spacer z edukacją ekologiczną. Zbiórka: SP w Pieszczu