Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ewelina Skoczeń

Wiceprezes i dyrektor zarządzający Fundacji Ziemia i Ludzie, zaangażowanej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kierownik wielu projektów edukacyjnych i kampanii społecznych, w tym edukacji ekologicznej i obywatelskiej dla osób starszych, dzieci i młodzieży.

Obecnie realizuje między innymi wieloletni program edukacji ekologicznej dla seniorów „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” a w jego ramach międzypokoleniowy projekt edukacji na rzecz obszarów chronionych „Natura na pokolenia”.

Z zawodu project manager, od ponad 15 lat związana z branżą wydawniczą i medialną, z doświadczaniem w prowadzeniu kompleksowych projektów komunikacji marketingowej dla różnych grup docelowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, w tym kierunków zarzadzania, marketingu, stosunków międzynarodowych i studiów europejskich oraz podyplomowych studiów zarządzania projektami.