Jestem świadomy – To sie opłaca https://tosieoplaca.org.pl Sat, 08 May 2021 06:15:24 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.5 Wyniki XIX Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego https://tosieoplaca.org.pl/wyniki-xix-miedzyszkolnego-konkursu-ekologicznego/ https://tosieoplaca.org.pl/wyniki-xix-miedzyszkolnego-konkursu-ekologicznego/#respond Sat, 08 May 2021 06:15:24 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=553 Publikujemy Wyniki XIX Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „Ekologia to nie moda, to styl życia”.

Protokół z przeprowadzenia XIX Edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „Ekologia to nie moda, to styl życia”

 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Forma: test wiedzowy, dostępny na platformie e-learningowej www.wcee.moodle.org.pl

Data uruchomienia testu:07.05.2021,godzina 10.00

Data zamknięcia testu:07.05.22021, godzina 10.20

Liczba zgłoszonych uczestników:37

Liczba uczestników, którzy przystąpili do testu:30

Najwyższy wynik:9,6/10, czas rozwiazywania: 19 min 01 sek.

Średni wynik: 8,45/10

Lp Imię i nazwisko wynik Czas rozwiązywania miejsce
1 Karina Turska 9,60/10 19 min 01 sek I
2 Miłosz Gębicki 9,60/10 19 min 23sek II
3 Martyna Prośniak 9,20/10 14 min 47sek III

 

Laureatów zapraszamy po odbiór nard w piątek 14.05.2021 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku przy ul. Cyganka 6/10 w godzinach 10.00-14.00

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/wyniki-xix-miedzyszkolnego-konkursu-ekologicznego/feed/ 0
Warsztaty dla nauczycieli https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-nauczycieli/ https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-nauczycieli/#respond Sat, 08 May 2021 06:13:41 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=550 Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli przyrody, geografii i biologii, wychowawców, trenerów edukacji ekologicznej i przyrodniczej i animatorów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na Terenowe warsztaty dla nauczycieli.

Warsztaty odbędą się 17.05.2021na terenie ścieżki edukacyjnej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (54 232 76 82) lub mailowo (ekoedu@interia.eu) do dnia 13.05.2021r.
 3. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.
 4. Informacja o warsztatach znajduje się na stronie internetowej www.tosieoplaca.org.pl
 5. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały warsztatowe, poczęstunek, torby dla uczestników.

Program:

14.45-15.00 Zbiórka przy Zespole Szkól Chemicznych we Włocławku, rejestracja uczestników, przedstawienie trenerów (dr Maria Palińska, mgr Ewa Olejnik)

15.00-17.30 Warsztaty terenowe (trasa ZSCH – Bulwary im. J. Piłsudskiego-Park im. H.Sienkiewicza–Ogród na Pompce)

 • Ławeczka M. Curie – Skłodowskiej i panorama naturalnej doliny rzeki nizinnej
 • Ryby rzeki Wisły
 • Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków
 • Zderzenie dwóch rzek – ujście Zgłowiączki do Wisły
 • Dolina rzeki Zgłowiączki – przyroda rzeki i skarpy
 • Drzewa, ptaki i budowla hydrotechniczna – próg piętrzący na rzece Zgłowiączce
 • Pan Sienkiewicz i różany ogród
 • Zgłowiączka
 • Kwietna Łąka
 • Śmieszny Staw

17.30 – zakończenie zajęć, poczęstunek

Informacja – DO POBRANIA

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-nauczycieli/feed/ 0
Konkurs – na ZIELONE MIEJSCE https://tosieoplaca.org.pl/konkurs-na-zielone-miejsce/ https://tosieoplaca.org.pl/konkurs-na-zielone-miejsce/#respond Tue, 06 Apr 2021 08:01:37 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=542 Zapraszamy do udziału w konkursie na ZIELONE MIEJSCE, który odbywa się w ramach projektu „Jestem świadomy – to się opłaca”. Publikujemy regulamin oraz kartę zgłoszeniową.

Karta zgłoszeniowa udziału w Konkursie na Zielone miejsce – POBIERZ

Regulamin konkursu 
na ZIELONE MIEJSCE 

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników projektu Jestem świadomy- to się opłaca.  

 Regulamin  

I. Organizator 

 1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. 
 2. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Jestem świadomy – to się opłaca 
 3. Konkurs finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 4. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłych) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. 

II. Warunki uczestnictwa – zgłoszenie udziału 

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu Zielonego miejsca w swojej okolicy. Jako okolicę rozumie się: teren szkoły/przedszkola, tereny zielone (skwerki) na osiedlu, tereny ośrodków akademickich, tereny świetlic środowiskowych, ogródki prywatne.  
 2. Autor projektu zgłaszający swój udział (może to być grupa osób, np. klasa szkolna, drużyna harcerska, uczestnicy klubu seniora, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku osoby korzystające ze świetlic środowiskowych itp.) powinni przedstawić wraz ze zgłoszeniem projekt Zielonego miejsca, listę roślin i plan działań.  
 3. Każdy z autorów może oddać tylko 1 pracę. 
 4. Projekty zgłoszone w konkursie nie mogą być wcześniej zgłaszane w innych konkursach czy finansowane z innych źródeł.  
 5. Projekt należy przedstawić w formie papierowej o objętości max 5 stron maszynopisu.  
 6. Prace należy składać w formie papierowej, trwale spiętej (bindowanie, skoroszyt).  
 7. Do każdej pracy powinna być załączona Karta zgłoszeniowaoświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wszystkich autorów, projekt Zielonego miejsca
 8. Przesłane projekty nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prac przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.  
 9. Prace należy składać w terminie 01.04.2021 – 31.07.2021 bezpośrednio do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ul .Komunalna 4 we Włocławku lub przesłać pocztą z dopiskiem „Zielone miejsce” 

 III. Przedmiot prac 

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu Zielonego miejsca w swojej okolicy.  
 2. Jako okolicę rozumie się: teren szkoły/przedszkola, tereny zielone (skwerki) na osiedlu, tereny ośrodków akademickich, tereny świetlic środowiskowych, ogródki prywatne. 
 3. Projekt Zielonego miejsca powinien zawierać: 
  A. Uzasadnienie konieczności stworzenia Zielonego miejsca.
  B. Opis terenu gdzie powstanie Zielone miejsce (położenie, właściciela, warunki jakie tam panują).
  C. Planowane działania (przygotowanie podłoża, usunięcie trawy, odchwaszczenie itp.).
  D. Listę roślin.
  E. sposób pielęgnacji zielonego miejsca (osoby odpowiedzialne, plan zabezpieczenia na zimę, nawożenie, nawadnianie itp).
  F. Zgodę właściciela terenu na założenie Zielonego miejsca. 

IV. Złożenie prac 

 1. Koszt przesyłki pokrywa nadawca. 
 2. Prace należy przesyłać tak, by nie uległy zniszczeniu podczas transportu.  
 3. Projekt nadesłany po terminie, bez załączonej karty zgłoszeniowej, oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podlega dyskwalifikacji jako niespełniający wymogów formalnych. 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2021. 
 2. Wszystkie projektu będą oceniane wg tych samych kryteriów. 
 3. Oceny prac dokona jury. Decyzje jury są ostateczne.  
 4. Jury wybierze 12 zwycięskich projektów, w każdym z województw 3 projekty. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.  
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pisemnie.  
 6. Nagrodzony projekt będzie opublikowany na stronach internetowych organizatora.  
 7. Organizator przewiduje zakup nagród ufundowany przez NFOŚiGW o wartości 3600,00/województwo. 
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

VI. Postanowienia końcowe 

 1. Nadesłanie prac oznacza akceptacje warunków konkursu i regulaminu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu 
 3. Regulamin opublikowany jest na stronie www.wcee.org.pl oraz www.tosieoplaca.org.pl.  
 4. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 603 622 266 lub wysyłając pytania na adres e-mail: ekoedu@interia.eu 

 

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/konkurs-na-zielone-miejsce/feed/ 0
„Bądź kolorowy- segreguj” – mgr Jadwiga Wiśniewska https://tosieoplaca.org.pl/badz-kolorowy-segreguj-mgr-jadwiga-wisniewska/ https://tosieoplaca.org.pl/badz-kolorowy-segreguj-mgr-jadwiga-wisniewska/#respond Sun, 28 Mar 2021 19:28:36 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=539 Przykład zajęć praktycznych dotyczących gospodarki odpadami.

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/badz-kolorowy-segreguj-mgr-jadwiga-wisniewska/feed/ 0
Formy i metody pracy w edukacji dotyczącej gospodarki odpadami – mgr Jadwiga Wiśniewska https://tosieoplaca.org.pl/formy-i-metody-pracy-w-edukacji-dotyczacej-gospodarki-odpadami-mgr-jadwiga-wisniewska/ https://tosieoplaca.org.pl/formy-i-metody-pracy-w-edukacji-dotyczacej-gospodarki-odpadami-mgr-jadwiga-wisniewska/#respond Sun, 28 Mar 2021 19:27:26 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=537 Formy i metody pracy w edukacji dotyczącej gospodarki odpadami – mgr Jadwiga Wiśniewska

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/formy-i-metody-pracy-w-edukacji-dotyczacej-gospodarki-odpadami-mgr-jadwiga-wisniewska/feed/ 0
Wpływ pestycydów na bioróżnorodność – mgr Jadwiga Wiśniewska https://tosieoplaca.org.pl/wplyw-pestycydow-na-bioroznorodnosc-mgr-jadwiga-wisniewska/ https://tosieoplaca.org.pl/wplyw-pestycydow-na-bioroznorodnosc-mgr-jadwiga-wisniewska/#respond Sun, 28 Mar 2021 19:26:32 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=535 Wpływ pestycydów na bioróżnorodność – mgr Jadwiga Wiśniewska

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/wplyw-pestycydow-na-bioroznorodnosc-mgr-jadwiga-wisniewska/feed/ 0
„Racjonalne zakupy” – mgr Jadwiga Wiśniewska https://tosieoplaca.org.pl/racjonalne-zakupy-mgr-jadwiga-wisniewska/ https://tosieoplaca.org.pl/racjonalne-zakupy-mgr-jadwiga-wisniewska/#respond Sun, 28 Mar 2021 19:21:56 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=527 Świadomy konsument – kto to taki? Czym różni się ryż czy ocet w różnych opakowaniach? Co zrobić, by nasze wybory nie wpływały negatywnie na środowisko?

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/racjonalne-zakupy-mgr-jadwiga-wisniewska/feed/ 0
Warsztaty dladzieci https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dladzieci/ https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dladzieci/#respond Sat, 27 Mar 2021 07:35:55 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=511 Publikujemy fotorelację z warsztatów dla nauczycieli, które odbyły się w województwach mazowiecki, podkarpackim i kujawsko-pomorskim.

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dladzieci/feed/ 0
Warsztaty dla dorosłych https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-dzieci/ https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-dzieci/#respond Sat, 27 Mar 2021 07:30:42 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=500 Publikujemy fotorelację z warsztatów dla nauczycieli, które odbyły się w województwach zachodniopomorskim i podkarpackim.

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-dzieci/feed/ 0
Warsztaty dla dorosłych https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-doroslych/ https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-doroslych/#respond Sat, 27 Mar 2021 07:27:29 +0000 http://tosieoplaca.org.pl/?p=496 Publikujemy fotorelację z warsztatów dla dorosłych, które odbyły się w województwie mazowieckim.

]]>
https://tosieoplaca.org.pl/warsztaty-dla-doroslych/feed/ 0