Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Koncepcja różnorodności biologicznej – dr Maria Palińska

Koncepcja Różnorodności biologicznej. Bioróżnorodność i zasoby środowiska. Wirtualna ścieżka edukacyjna w parku miejskim.  

Dr Maria Palińska
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej