Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Odpowiedzialność za środowisko–sprawa moja czy Twoja? dr Anna Batorczak

Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność za środowisko – sprawa moja czy Twoja?

dr Anna Batorczak
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem