Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Poznaj swoje środowisko – zasoby i walory najbliższej okolicy – mgr Beata Studzińska

Poznaj swoje środowisko – zasoby i walory najbliższej okolicy – mgr Beata Studzińska 

Mgr Beata Studzińska
Trener