Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Prezentujemy Państwu autorki scenariuszy edukacyjnych zamieszczonych w wydawnictwie konferencyjny

Prezentujemy Państwu autorki scenariuszy edukacyjnych zamieszczonych w wydawnictwie konferencyjny.

Joanna Jędruszczak – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz techniki. Szczególnie dwa ostatnie nauczane przedmioty dotykają tematu postaw proekologicznych, dlatego zaangażowała się w projekt „Jestem świadomy- to się opłaca”. Życzy sobie, aby świadome zagrożeń degradacji środowiska młode pokolenie wyrobiło w sobie nawyk „zdrowego życia” w czystym otoczeniu.

Realizuje z dziećmi projekty ekologiczne na terenie szkoły. Zbierają makulaturę, baterie, stare telefony, jak również dbają o zieleń, której wokół szkoły nie brakuje. Wiosną 2022 roku ma w planach stworzenie z dziećmi „Szkolnego Zieleniaka”, w którym uczniowie będą sadzić własne warzywa i o nie dbać.

Aneta Motyka –absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz oceny oddziaływania na środowisko. Posiada uprawnienia Eksperta Przyrodniczego. Zawodowo jest przewodnikiem w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu. Dodatkowo pełni funkcję skarbnika w Podkarpackim Towarzystwie Przyrodników Wolne Rzeki oraz związana jest z Ligą Ochrony Przyrody.

Izabela Kukla od 23 lat z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym. 12 lat założyła Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, którego jest koordynatorem. Koło działa prężnie, realizując działania z zakresu ekologii, działań na rzecz ochrony środowiska, organizuje co roku Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej, bierze udział w powiatowych i wojewódzkich konkursach wiedzy ekologicznych, organizuje cyklicznie konkursy plastyczne, prelekcje, bierze udział od wielu lat w Akcji Sprzątania Świata pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia, org. Dni Ziemi, nawiązało współpracę z wieloma Nadleśnictwami pod patronatem których bierze udział w zalesianiu lasów, porządkowaniu lasu, organizuje wycieczki edukacyjne z edukatorami leśnymi. 10 lat temu założyło w lesie Remizę dla ptaków, którą się opiekuje i co roku wzbogaca różnorodną roślinnością, krzewami, budkami lęgowymi, karmnikami.  W placówce prowadzi zbiórkę baterii, telefonów, makulatury, segreguje plastiki, nakrętki.

Agnieszka Lewieniec od 26 lat pracuje w szkole. Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 oraz uczy przyrody w klasach 4. Interesuje się ekologią, teatrem, muzyką i podróżami. Jej pasją jest praca z dziećmi, która daje jej wiele satysfakcji i energii do działania każdego dnia.

Kamila Zielińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, ukończone studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia magisterskie na kierunku  pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią. Jest trener warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej. Posiada certyfikaty kilku programów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej i środowiskowej i społecznych m.in.  „Inspiracja-aktywacja”, „Klimatolubne Przedszkolaki”, „Zwiększanie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w edukacji dla zrównoważonego rozwoju”, Wzmacnianie edukacji nt. różnorodności biologicznej.

Jest autorką lub współautorką kilkunastu projektów edukacyjnych i publikacji skierowanych do dzieci i młodzieży.Od najmłodszych lat działa wolontarystycznie w różnych organizacjach pozarządowych m.in. Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej -Młodzi Razem”.