Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA obejmuje aktywną edukację ekologiczną różnych grup wiekowych i społecznych

Swoim zasięgiem projekt obejmuje 4 województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, zachodniopomorskie, podkarpackie. Ważne jest edukowanie mieszkańców i turystów (imprezy plenerowe, spacery, wycieczki rowerowe) o roli różnorodności biologicznej i znaczeniu codziennych wyborów.

W ciągu najbliższych 2 lat zorganizowane zostaną:

  • 2 KONFERENCJE
  • 84 SPOTKANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
  • 12 WARSZTATÓW DLA  OSÓB DOROSŁYCH (nauczyciele, edukatorzy, seniorzy, mieszkańcy).
  • 8 WIZYT STUDYJNYCH,
  • 8 SPACERÓW/WYCIECZEK ROWEROWYCH,
  • 8 SPŁYWÓW KAJAKOWYCH.
  • KONKURS NA ZIELONE MIEJSCE,
  • DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE NA 24 IMPREZACH LOKALNYCH.
  • STRONA INTERNETOWA