Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spacer połączony z edukacją ekologiczną w terenie

16.10.2021r. o g. 9.00 zapraszamy na Stadion przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu. Tam rozpocznie się spacer połączony z edukacją ekologiczną w terenie.