Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spacer połączony z edukacją – Sikórz

Zapraszamy na spacer połączony z edukacją ekologiczną w terenie. 4 września, g. 13.00.

Miejsce zbiórki: Sikórz, początek ścieżki przyrodniczo-leśnej w Sikorzu, przy rezerwacie przyrody „Sikórz”

Miejsce docelowe: teren Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego