Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Teren projektu

Województwo mazowieckie – realizator lokalny Iwona Marczak,
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
09 – 402 Płock, ul. 1 Maja 7B
e-mail: rcee@rceeplock.pl
tel. 514 263 249

Województwo zachodniopomorskie – realizator lokalny Marian Rutkowski
email: rutkowski.wcee@gmail.com;
tel. 603 598 233)

województwo kujawsko-pomorskie – koordynator projektu Joanna Fydryszewska
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
email: ekoedu@interia.eu
tel. 603 622 266


województwo podkarpackie – realizator lokalny Janusz Wepsięć
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000
ul. Sandomierska 27,
39-400 Tarnobrzeg
tel. 507 713 281