Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Warsztaty dla nauczycieli – zaproszenie

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli przyrody, geografii i biologii, wychowawców, trenerów edukacji ekologicznej i przyrodniczej i animatorów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na Warsztaty dla nauczycieli realizowane w ramach programu „Jestem świadomy – to się opłaca”.

Warsztaty odbędą się 26.10.2020r. w siedzibie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Komunalna 4 we Włocławku.

 SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
 2. Obecność należy potwierdzić telefonicznie (54 232 76 82) lub mailowo (ekoedu@interia.eu) do dnia 23.10.2020r.
 3. Uczestnicy konferencji zobowiązani sią do zakrywania nosa i ust, utrzymywania dystansu społecznego.
 4. Informacja o warsztatach znajduje się na stronie internetowej www.tosieoplaca.org.pl
 5. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program:

 • 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
 • 9.15- 9.30 Przedstawienie trenerów, prezentacja projektu
 • 9.30-12.30 Blok I – Gospodarka odpadami
  • Segregacja po nowemu. Rola władz samorządowych w realizacji dobrej gospodarki odpadami na wybranych przykładach przedstawionych przez P.G.K. Saniko – mgr Krzysztof Szaradowski
  • Formy i metody pracy w edukacji dotyczącej gospodarki odpadami. Bądź kolorowy – segreguj – mgr inż. Jadwiga Wiśniewska
  • Czy jesteśmy elementem bioróżnorodności? – mgr inż.Jadwiga Wiśniewska, dr Maria Palińska
 • 12.30-12.45 Przerwa
 • 12.45-14.45 Blok II –Różnorodność biologiczna
  • Koncepcja różnorodności biologicznej. Bioróżnorodność i zasoby środowiska. Wirtualna ścieżka edukacyjna w parku miejskim – dr Maria Palińska
  • Poznaj swoje środowisko – zasoby i walory najbliższej okolicy – mgr Beata Studzińska
 • 14.45-15.30 Obiad
 • 15.30-18.30 Blok III –Klimat
  • Jak zmieniał się klimat na przestrzeni dziejów? Antropogeniczny wpływ na klimat – czy człowiek może mieć wyrzuty sumienia? – Platforma clickmeeting w praktyce – dr Witold Lenart, mgr inż. Jadwiga Wiśniewska
  • Sposoby prowadzenie obserwacji klimatycznych i przyrodniczych. Jak nauczać dzieci o klimacie? – mgr Halina Bugajska
  • o ja mogę zrobić dla „dobrego klimatu”? Zmieniam siebie dla zachowania różnorodnego środowiska -wykorzystanie platformy www.wcee.moodle.pl – mgr inż. Bartłomiej Fydryszewski