Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Warsztaty dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli przyrody, geografii i biologii, wychowawców, trenerów edukacji ekologicznej i przyrodniczej i animatorów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na Terenowe warsztaty dla nauczycieli.

Warsztaty odbędą się 17.05.2021na terenie ścieżki edukacyjnej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (54 232 76 82) lub mailowo (ekoedu@interia.eu) do dnia 13.05.2021r.
 3. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.
 4. Informacja o warsztatach znajduje się na stronie internetowej www.tosieoplaca.org.pl
 5. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały warsztatowe, poczęstunek, torby dla uczestników.

Program:

14.45-15.00 Zbiórka przy Zespole Szkól Chemicznych we Włocławku, rejestracja uczestników, przedstawienie trenerów (dr Maria Palińska, mgr Ewa Olejnik)

15.00-17.30 Warsztaty terenowe (trasa ZSCH – Bulwary im. J. Piłsudskiego-Park im. H.Sienkiewicza–Ogród na Pompce)

 • Ławeczka M. Curie – Skłodowskiej i panorama naturalnej doliny rzeki nizinnej
 • Ryby rzeki Wisły
 • Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków
 • Zderzenie dwóch rzek – ujście Zgłowiączki do Wisły
 • Dolina rzeki Zgłowiączki – przyroda rzeki i skarpy
 • Drzewa, ptaki i budowla hydrotechniczna – próg piętrzący na rzece Zgłowiączce
 • Pan Sienkiewicz i różany ogród
 • Zgłowiączka
 • Kwietna Łąka
 • Śmieszny Staw

17.30 – zakończenie zajęć, poczęstunek

Informacja – DO POBRANIA