Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wizyta studyjna w województwie kujawsko – pomorskim

Wizyta studyjna w województwie kujawsko – pomorskim, 24.05.2021.