Karta rowerowa 2022 – czy jest konieczna? Jak wygląda egzamin na kartę rowerową?

Czy karta rowerowa jest obowiązkowa? Jak ją zdobyć? Odpowiadamy.

Czy trzeba mieć kartę rowerową?
Tak, ten dokument powinien posiadać każdy nastolatek w wieku od 10 do 18 lat, który zamierza poruszać się rowerem po drogach. Karta rowerowa jest wymaganym potwierdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzieci w wieku powyżej 10 lat, które nie posiadają karty rowerowej, nie mogą samodzielnie poruszać się po ulicach. Właśnie dlatego tak ważne jest, by zdać egzamin na kartę rowerową.

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową 2022?
Egzamin na kartę rowerową zazwyczaj przeprowadzany jest w szkole, zazwyczaj latem, w czerwcu. Dyrektor placówki składa pisemny wniosek do Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego, a po pomyślnie zakończonym egzaminie, wydaje uczniom karty rowerowe. Jeżeli do egzaminu na kartę rowerową chcą podejść osoby poniżej 18 roku życia, które nie uczą się w szkole podstawowej, zajęcia dla nich odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a dokument po zdanym egzaminie otrzymują od dyrektora ośrodka ruchu drogowego.
Uczeń, podchodzący do egzaminu na kartę rowerową, będzie musiał zmierzyć się zarówno z częścią praktyczną, jak i i pisemną. Pisemna część egzaminu na kartę rowerową trwa 35 minut i składa się z 25 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Dopuszczalne jest zaznaczenie maksymalnie czterech błędnych odpowiedzi, tak, by ukończyć część teoretyczną z pozytywnym wynikiem. Natomiast w części praktycznej egzaminu, zdający musi wykazać się techniczną umiejętnością jazdy na rowerze.