Wprowadzenie

Przedszkole jest jednym z pierwszych miejsc, gdzie dzieci mają możliwość rozwijać swoje zdolności, odkrywać świat i budować podstawy edukacji. Wśród licznych przedszkoli w Warszawie, przedszkole Ursynów wyróżnia się jako wzorowe miejsce zapewniające wysoką jakość opieki i edukacji dla najmłodszych.


Misja i wartości przedszkola Ursynów

Przedszkole Ursynów ma za zadanie zapewnić wszechstronny rozwój dzieci poprzez tworzenie stymulującego i bezpiecznego środowiska. Misją przedszkola jest wspieranie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i fizycznego każdego dziecka.

Wartości, na których opiera się przedszkole Ursynów, to:

  • Troska i opieka: Przedszkole zapewnia dzieciom ciepłą atmosferę, pełną troski i opieki, która pomaga im czuć się bezpiecznie i akceptowane.
  • Wzajemny szacunek: W przedszkolu Ursynów dzieci uczą się szanować siebie nawzajem, innych ludzi i otaczający świat.
  • Kreatywność i odkrywanie: Przedszkole stawia na rozwijanie kreatywności i ciekawości dzieci poprzez różnorodne zajęcia artystyczne, eksperymenty i eksplorację świata.
  • Współpraca i partnerstwo: Przedszkole współpracuje z rodzicami, aby stworzyć harmonijne środowisko, sprzyjające rozwojowi dziecka.

Program edukacyjny

Przedszkole Ursynów oferuje bogaty program edukacyjny, dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Program obejmuje:

1. Rozwój intelektualny

Przedszkole stawia na rozwijanie umiejętności poznawczych dzieci poprzez zabawę i działania dydaktyczne. Dzieci mają możliwość zgłębiania różnych dziedzin wiedzy, takich jak matematyka, język polski, nauki przyrodnicze i wiele innych.

2. Rozwój społeczny i emocjonalny

Przedszkole Ursynów kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych u dzieci. Dzieci uczą się współpracy, komunikacji, radzenia sobie z emocjami i budowania pozytywnych relacji z innymi.

3. Rozwój fizyczny

Przedszkole dba o aktywność fizyczną dzieci poprzez organizowanie zajęć sportowych, gimnastyki, zabaw na świeżym powietrzu i innych aktywności ruchowych. W ten sposób dzieci rozwijają swoje umiejętności motoryczne i zdrowy styl życia.


Kadra pedagogiczna

Przedszkole Ursynów zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, która posiada odpowiednie wykształcenie i umiejętności w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele są zaangażowani, kreatywni i pełni pasji do pracy z najmłodszymi.


Bezpieczeństwo i wyposażenie

Przedszkole Ursynów dba o bezpieczeństwo dzieci, zapewniając odpowiednie warunki infrastrukturalne. Przedszkole jest wyposażone w nowoczesne i bezpieczne zabawki, pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych.


Współpraca z rodzicami

Przedszkole Ursynów stawia na bliską współpracę z rodzicami, uznając ich za ważnych partnerów w procesie wychowania i edukacji dziecka. Przedszkole regularnie organizuje spotkania, konsultacje oraz udostępnia rodzicom informacje na temat postępów i osiągnięć ich dzieci.


Podsumowanie

Przedszkole Ursynów to miejsce, w którym dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju, odkrywania swoich pasji i zdolności. Przedszkole zapewnia wysoką jakość opieki, edukacji i bezpieczeństwa, dzięki czemu jest idealnym miejscem dla najmłodszych mieszkańców Ursynowa.

Dzięki zróżnicowanemu programowi edukacyjnemu, wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz współpracy z rodzicami, przedszkole Ursynów przygotowuje dzieci do kolejnych etapów edukacji, rozwijając w nich pozytywne cechy charakteru i umiejętności niezbędne w życiu.