Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Segregacja po nowemu – inż. Krzysztof Szaradowski

Segregacja po nowemu. Rola władz samorządowych w realizacji dobrej gospodarki odpadami na wybranych przykładach.  

Inż. Krzysztof Szaradowski
Specjalista ds. Ochrony środowiska i marketingu P.G.K. Saniko Sp. Z o.o.